Doç. Dr. Bulat Aytek ŞIK

Embriyo Dondurma

Embriyo dondurma (vitrifikasyon metodu) ile, günümüzde çok başarılı neticeler elde etmekteyiz. Vitrifikasyon ile dondurulmuş embriyoların çözümünde neredeyse %100’lere varan sağ kalım oranı ile taze transferden daha yüksek canlı doğum oranlarını yakalayabilmekteyiz.

Embriyo dondurmayı iki şekilde yapmaktayız;

1) taze transfer edilen embriyolar dışında ek olarak diğer güzel kaliteli embriyoların dondurulması

2) polikistik over sendromu veya 15’den fazla yumurta toplanması durumunda hiç taze transfer yapmayıp, gelişen tüm güzel kaliteli embriyoların dondurulması

Pratiğimizde hemen daima, 5. ya da 6. gün, blastosist aşamasında olan embriyoları vitrifikasyon yöntemi ile dondurarak saklamaktayız. Çok nadiren, bazı özel durumlarda, 3. gün embriyoları dondurarak saklamaktayız. Çözme sonrasında da sağ kalım oranları %98-100’ler civarında olmakta ve taze uygulamaya yakın oranlarda hatta bir miktar daha iyi oranda gebelik elde etmekteyiz.

Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafınca hazırlanan ve yürürlüğe giren bir yasa ile, her yıl çiftlerin uzatmaya devam onayı alınarak, 5 yıl boyunca (gerektiğinde 5 yıl ilaveten de uzatılarak) sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir.

Tüm Embriyoların Dondurularak Saklanması

Hastalarımızın tedavisi sırasında eğer aşırı uyarım sendromu riski söz konusu ise (çoğu zaman 15’den fazla yumurta toplanması ile karakterize), o ay taze transfer yapmayıp, emniyetli tarafta olmak adına, tüm embriyoları dondurarak saklamaktayız. Böylece geç başlangıçlı aşırı uyarım sendromu riski sıfırlanmış olur.  5. veya da 6. gün blastokist aşamasına ulaşmış olan embriyoları dondurarak saklamaktayız. Ardından görülen ilk adetle veya sonrasında çözme uygulaması planlamaktayız.

Bir diğer tedavi şeklimiz olan, preimplantasyon genetik tanı (PGS-A/PGT-A) uygulamasında da 5./6. gün embriyolardan biyopsi alındıktan sonra dondurma işlemi yapılmakta ve genetik sonuçları geldikten sonra çözme uygulaması planlanmaktadır.

Tüm yukarda anlattığımız tedavi seçeneklerinin etkin şekilde kullanılabilmesi ve çözme uygulaması ile gebelik şansının en yüksek düzeyde olabilmesi için, tüp bebek merkezinin dondurma-çözme programının çok iyi olması gerekir. Biz de merkezimizde çok etkin bir şekilde donma çözme tedavisi uygulamakta, 5./6. gün dondurmayı tercih etmekte ve vitrifikasyon yöntemi ile %98-100’ler civarında sağ kalım oranları ile hizmet vermekteyiz. Unutulmamalıdır ki donma çözme uygulaması ile en az taze uygulamaya yakın, hatta bir miktar daha yüksek gebelik sonuçları, canlı doğum oranları elde etmekteyiz.