Döllenme (Fertilizasyon)

Mikroenjeksiyonu takiben 16_20 saatte yapılan mikroskobik değerlendirme ile başarıyla döllenen yumurtalar diğer yumurtalardan ayrılır. Başarı ile döllenen yumurtalar mikroskop altında iki çekirdek (2PN) oluşturdukları gözlenir. […]


Devamını Oku

  


Embriyo Dondurma

Embriyo dondurma (vitrifikasyon metodu) ile, günümüzde çok başarılı neticeler elde etmekteyiz. Vitrifikasyon ile dondurulmuş embriyoların çözümünde neredeyse %100’lere varan sağ kalım oranı ile taze transferden daha yüksek canlı doğum oranlarını yakalayabilmekteyiz.

Embriyo dondurmayı iki şekilde yapmaktayız;

1) taze transfer edilen embriyolar dışında ek olarak diğer güzel kaliteli embriyoların dondurulması

2) polikistik over sendromu veya 15’den fazla yumurta toplanması durumunda hiç taze transfer yapmayıp, gelişen tüm güzel kaliteli embriyoların dondurulması

Pratiğimizde hemen daima, 5. ya da 6. gün, blastosist aşamasında olan embriyoları vitrifikasyon yöntemi ile dondurarak saklamaktayız. Çok nadiren, bazı özel durumlarda, 3. gün embriyoları dondurarak saklamaktayız. Çözme sonrasında da sağ kalım oranları %98-100’ler civarında olmakta ve taze uygulamaya yakın oranlarda hatta bir miktar daha iyi oranda gebelik elde etmekteyiz.

Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafınca hazırlanan ve yürürlüğe giren bir yasa ile, her yıl çiftlerin uzatmaya devam onayı alınarak, 5 yıl boyunca (gerektiğinde 5 yıl ilaveten de uzatılarak) sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir.

Tüm Embriyoların Dondurularak Saklanması

Hastalarımızın tedavisi sırasında eğer aşırı uyarım sendromu riski söz konusu ise (çoğu zaman 15’den fazla yumurta toplanması ile karakterize), o ay taze transfer yapmayıp, emniyetli tarafta olmak adına, tüm embriyoları dondurarak saklamaktayız. Böylece geç başlangıçlı aşırı uyarım sendromu riski sıfırlanmış olur.  5. veya da 6. gün blastokist aşamasına ulaşmış olan embriyoları dondurarak saklamaktayız. Ardından görülen ilk adetle veya sonrasında çözme uygulaması planlamaktayız.

Bir diğer tedavi şeklimiz olan, preimplantasyon genetik tanı (PGS-A/PGT-A) uygulamasında da 5./6. gün embriyolardan biyopsi alındıktan sonra dondurma işlemi yapılmakta ve genetik sonuçları geldikten sonra çözme uygulaması planlanmaktadır. […]


Devamını Oku

  


Embriyo Kalitesi

Günümüzde gerek taze embriyo transferi gerek donmuş embriyo transferi 5.gün-blastosist evresinde yapılmaktadır.

Günümüzde gerek taze embriyo transferi gerek donmuş embriyo transferi 5.gün-blastosist evresinde yapılmaktadır. Pratiğimizde daha çok dondurulmuş embriyo transferi protokolünü uygulamaktayız ve bu konuda ciddi tecrübemiz bulunmaktadır. Taze embriyo transferini dondurulmuş embriyo transferine göre daha az uygulamaktayız.

Taze embriyo transferinde yumurta toplama işleminden 5 gün sonra embriyolar rahim içine nakil edilmektedir. Dondurulmuş embriyo transferinde ise yumurta toplama işleminden 40-45 gün sonra embriyolar iyi bir rahim hazırlığı tedavisi ile birlikte rahim içine nakil edilmektedir.

Bununla birlikte çok nadir durumlarda 3.gün embriyosu transferide uygulanabilmektedir.(  yumurta kapasitesi az olan hastalar,ileri yaş vb durumlarda) […]


Devamını Oku


Embriyo Transferi

Taze embriyo transferini yumurta toplamadan 5 gün sonra (5. gün, blastosist evresi), dondurulmuş embriyo transferini 5. gün, blastosist evresinde uygulamaktayız. Bununla birlikte çok nadir durumlarda 3.gün embriyosu transferide uygulayabilmekteyiz.(yumurta kapasitesi az olan hastalar,ileri yaş vb durumlarda)

Embriyo transferi, bütün emeklerin finalize olduğu son safhadır. Çok nazik yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda transferi yapacak hekimin deneyimi çok önemlidir.

Embriyo transferi öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar:

Embiyo transferi günü, idrara sıkışık olmak dışında özel bir hazırlık yapmaya gerek yoktur. Embriyo transferi genellikle, hazırlık dahil, ortalama 5 dakika sürer. Embriyo transferi için, önce bir spekulum vajene yerleştirilir, vajen ıslak bir gazlı bezle usulüne uygun temizlendikten sonra, özel kültür sıvısı ile rahim ağzı yıkanır. Embriyolog transfer edilecek embriyoları katetere yükleyerek laboratuvardan getirir. Ardından transfer gerçekleştirilir. Genellikle ağrısız bir işlem olsa da, nadiren hafif kramp tarzı ağrı olabilir. Anestezi hemen hiç gerekmez. Hastanın isteğine göre anestezili olarak ta uygulanabilmektedir. Bir saatlik istirahat sonrası hasta kaldığı yere dönebilir. Hemşirelerimizin tarif ettikleri ilaçlara devam edilerek, yumurta toplama işleminden 12 gün sonra kanda gebelik testi (kanda beta-hCG) yapılarak gebelik varlığı anlaşılır […]


Devamını Oku

  


Gebelik Testi

Transfer işleminden 12 gün sonra kanda gebelik testi (kanda beta-hCG) yapılır. Adet ile uyumlu olduğu düşünülen kanama olmuş olsa da gebelik testi mutlaka yapılmalıdır. […]


Devamını Oku

  


Havuz Tedavi

Yumurtalık rezervi az yada kötü olan hastalarda transfer edilecek embriyoların kalitesini ve sayısını arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bunun haricinde yumurta dondurma tedavisi sırasında da uygulanmaktadır […]


Devamını Oku

  


Mikroenjeksiyon Safhası

Yumurta  ve sperm hazırlanması tamamlandıktan sonra döllenme safhasına geçilir. Döllenme standart tüp bebek (in vitro fertilizasyon; IVF) veya mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu; ICSI) ile sağlanır. IVF ve ICSI’nin tek farkı dölleme safhasıdır; bunun dışında tüm basamaklar tamamıyla aynıdır. IVF görünür sperm problemi olmayan olgularda tercih edilir. ICSI ise sperm problemi olan ve izah edilemeyen infertilite olgularında tercih edilir. IVF’de yıkanan sperm yumurta yanına konur ve sperm kendisi döllemeyi gerçekleştirir. ICSI’de IVF’den farklı olarak öncelikle, yumurta etrafındaki hücreler eritilir ve bu şekilde yumurta mikroenjeksiyona hazır hale getirilir. Yumurta etrafındaki hücreler eritildikten sonra, yumurtanın olgunluğu değerlendirilir. Üç tip olgunlukta yumurta vardır:

Metafaz-2 yumurta (olgun yumurta)

Metafaz-1 yumurta (orta derecede olgun yumurta)

Germinal-vezikül yumurta (olgun olmayan yumurta)

Sadece metafaz-2 yumurtalara mikroenjeksiyon yapılır. Germinal vezikül yumurtalar kullanılamaz; Metafaz-1 yumurtaların ortalama %20’si metafaz-2 yumurtaya gün içinde dönüşebilir ve mikroenjeksiyon için kullanılabilir […]


Devamını Oku

  


Preimplantasyo Genetik Tanı

PGS/PGT yöntemi, tüm yaş gruplarında yapılabilen, tüp bebek denemelerinde, başarı şansınızı arttıran ve gebeliğe sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlayan bir uygulamadır. Sağlıklı Gebelik Sağlıklı Embriyo ile Başlar. Embriyonun doğru sayı ve dizilimde kromozom yapısına sahip olması, sağlıklı bebek gelişimi için esastır. Eğer embriyo eksik ya da fazla sayıda kromozom içerir ise sağlıksız bir embriyodur ve bu duruma anöploidi denilmektedir. PGS/PGT tekniği sayesinde, kromozomal olarak normal yani sağlıklı olan embriyo seçilebilmektedir. Bu nedenle PGS/PGT, tüp bebek başarı şansını arttırmakta, aynı zamanda, yaştan bağımsız olarak  tek embriyo transferi yapıldığı için, çoğul gebelik riskini düşürmekte ve sağlıklı bebek sahibi olma ihtimalini yükseltmektedir.

Kimlerde kromozomal olarak sağlıksız  embriyo gelişme riski vardır?

Kromozomal olarak sağlıksız embriyo her yaş grubunda oluşabilmektedir. Ancak risk, kadın yaşı arttıkça artmaktadır. 42-45 yaş aralığında %80-90’lara kadar çıkmaktadır.

Embriyoların kromozomal olarak sağlıksız olması neden önemlidir?

Eğer embriyo kromozomal olarak sağlıksız ise, bu embriyoların hem rahime tutunma şansı yani gebelik ihtimali düşmekte, hem de düşükle kaybedilme riski ya da sağlık sorunları ile doğma riski artmaktadır. Sağlıksız embriyonun rahim içine yerleşip, gebeliğin devam etmesi durumunda da, maalesef, Down sendromu gibi sağlıksız gebeliklerin görülme riski artmaktadır. Unutulmamalıdır ki, tüp bebek laboratuvarında mikroskop altında yapılan değerlendirmede embriyo şekilsel olarak çok iyi kaliteli olarak değerlendirilse bile, bu durum kromozomal sağlıklılık açısından bilgilendirici olmamaktadır. Bu nedenle embriyonun görüntüsel olarak kaliteli olması, kromozomal olarak sağlıklı olduğunun bir göstergesi değildir.

PGS/PGT yöntemi Tüp bebek sonuçlarını nasıl iyileştiriyor?

PGS/PGT, embriyolara zarar vermeksizin, embriyoların tüm kromozomlar (24 çeşit; 46 adet) açısından taranmasını sağlayan ve sağlıklı embriyonun tespitine olanak veren en modern yaklaşımdır. Kromozomal olarak normal yapıda olduğu saptanan tek bir embriyonun transferi ile her yaş grubundaki hastalarda hem gebe kalma oranı artmakta hem de gebeliğin düşükle kaybedilme riski azalmaktadır […]


Devamını Oku

  


Rahim Dinlendime

Tüpbebek  tedavisi sırasında eğer aşırı uyarım sendromu riski söz konusu ise (çoğu zaman 15’den fazla yumurta toplanması ile karakterize), o ay taze transfer yapmayıp, emniyetli tarafta olmak adına, tüm embriyoları dondurarak saklamaktayız. Böylece geç başlangıçlı aşırı uyarım sendromu riski sıfırlanmış olur 5. veya da 6. gün blastokist aşamasına ulaşmış olan embriyoları dondurarak saklamaktayız. Yumurta topladıktan sonra 2. adette döneminde kişiye özel dondurulmuş embriyot ransferi tedavisi uygulamaktayız.

Poliksitik over sendromlu (PCOS) hastalar

Yumurtalık rezervleri fazla olan hastalarda

Preimplantasyon genetik tanı (PGS/PGT) uygulamasında da 5./6. gün embriyolardan biyopsi alındıktan sonra dondurma işlemi yapılmakta ve genetik sonuçları geldikten sonra çözme uygulaması planlanmaktadır.

Havuz Tedavisi; yumurtalık rezervi düşük hastalarda

rahim dinlendirme tedavisi uygulanmaktadır […]


Devamını Oku

  


Başarıyı Etkileyen Yenilikler

1)Histeroskopi

Rahim içi ve rahim duvarında meydana gelen hastalıkların tespit edilmesinde ve tedavisinde histeroskopi yöntemi kullanılmaktadır. Histeroskopi yöntemi, tanının ve teşhisin yapılmasında, yanılma riskini en aza indirir. Ancak histeroskopi, tecrübe isteyen bir uygulamadır. Bu yöntemde deneyimli ve bilgili uzmanlar tarafından gerçekleştirilmemesi halinde, çeşitli riskler meydana gelebilir.

Rahmin içerisine histereskop ile girilerek, rahim içi ve duvarından görüntü alınması sağlanır. Buna benzeyen diğer operasyonlardan daha güvenilir olduğu kabul edilmektedir. Rahim alınması olasılığını ortadan kaldıran histeroskopi, neredeyse bütün rahim hastalıklarının tedavisinde kullanılabilmektedir.

2) Embriyonun Genetik İncelenmesi

3) ERA Testi

Rahimin, embriyoyu kabul edeceği en uygun olan zamanı belirleyen ve çok ileri genetik bir testtir ERA. Bu test ile rahmin içerisinden bir parça alınarak, toplamda 238 genin incelenmesi sağlanır. Bununla beraber, rahmin embriyo verilmesi için müsait olup olmadığı yüksek bir doğruluk ile tespit edilir. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı bulunan, yani geçmişinde 3 tüp bebek denemesinden, toplamda minimum 4 tane kaliteli sayılabilecek embriyonun transfer edilmesine rağmen, hamile olamayan anne adaylarına uygulanabilmektedir […]


Devamını Oku

  


Karşılaşılan Sorunlar

Tedavinin iptal edilmesi: Yumurtalıkların tedaviye beklenen yanıtı vermemesi durumunda o ay uygulanan tedavi iptal edilebilir.

Yumurta elde edilememesi: Yumurtalık rezervi düşük olan kadınlarda foliküller yeterli büyüklüğe ulaşmasına karşın yumurta toplama işlemi sırasında yumurta elde edilemeyebilir.

Döllenmenin olmaması: Yumurta ve spermler normal olmasına karşın bazı yumurtalarda döllenme gerçekleşmeyebilir. Meni spermi kullanıldığında döllenme oranı %75-80 civarındadır; bu oran mikro-TESE spermi kullanıldığında %55-60 civarındadır. Bazen de döllenme olmasına rağmen birdek fazla veya tek çekirdekli embriyo oluşması durumunda tedavi iptal edilebilir

Transfer zorluğu: Çok çok nadiren kadının rahimin girişteki anatomik yapısı nedeniyle transfer çok zor olabilir. Bu gibi durumlarda gebelik şansı düşmektedir. Embriyo transferi bütün emeklerin finalize olduğu son basamak olduğu için, çok nazik olarak yapılması çok önemli olup, yapılma tekniği  gebelik şansını da yakinen ilgilendirir. Deneyimli ellerde, zor transfer sıklığı çok ama çok nadirdir […]


Devamını Oku

  


Yumurta Dondurma

Yumurta dondurma yöntemi sayesinde, kadınlara doğurganlık özelliklerini her yaşta kullanabilme hakkı verilmektedir. Kadının sağlıklı olduğu yaşları içerisinde toplanan yumurtalar, -196 derecede dondurularak, kullanılacağı zamana dek aynı kalite içerisinde korunup, kadının istediği yaşta ve zamanda hamile kalmasına olanak sağlamaktadır. Eskiden yavaş dondurma yöntemi kullanılır iken, bugünün koşullarında camlaşma yani vitrifikasyon olarak ifade edilen hızlı dondurma yöntemi kullanıldığı için, daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu uygulama esnasında, yumurta hücresi cama benzeyen bir şekilde saklandığın için, yumurta hücresinde bozulma veya zarar görme problemi ile karşılaşılmamaktadır.

Türkiye’de yasal olarak yumurtalık dokusu hasar gördüğü için, kanser hastalarının yumurta dondurma işlemi yapma izni bulunmaktadır. Ancak yumurta dondurma işleminden fayda sağlayacak daha değişik hasta grupları da mevcuttur. Örneğin; yumurtalık cerrahi, endometriozis geçiren hasta gruplarında erken yaşlarda yumurtalık rezervleri tükenmektedir. Bu problem, kadının bebek sahibi olmasını engelleyen bir durumdur. Bu tür hasta gruplarında ilerleyen yaşlarda bebek sahibi olma imkanının bulunması için, vitrifikasyon tekniği kullanılarak, yumurta dondurma işlemi gerçekleştirilmelidir […]


Devamını Oku

  


Yumurta Toplama

Yumurtalık uyarımı ile belirli büyüklüğe ulaşmış folliküller (ultrasonografide gözlenen içi sıvı dolu yumurta içeren yapılar) elde edildiğinde, çatlatıcı iğne (Hcg ve/veya GnRH Analoğu) yapılır ve 36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi uygulanır.

Günümüzde yumurta toplama işlemi daima vajinal ultrasonografi eşliğinde yapılır. İstisnası bakire (virgo) olup vaginal yolla yumurta toplanamayacak hastalarda karından yani abdominal yolla yumurta toplama işlemi yapılabilir(Özellikle yumurta dondurmak isteyen genç kadınlarda)  Hasta jinekolojik muayene pozisiyonunda yatar iken, üzeri steril örtüler ile örtülür, spekulum uygulaması sonrası vajinal lokal saha temizliği uygulanır. Yumurta toplama işlemi ni biz kliniğimizde hafif genel anestezi altında yapmaktayız. Ardından vajinal ultrasonografiye geçilir. Vajinal ultrasonografi üzerinde bulunan kılavuz içinden geçirilen bir iğne ile overlere (yumurtalık) ulaşılır. Her bir folliküle teker teker girilerek içeriği özel bir aspiratör yardımı ile ısıtılmış steril bir tüpe boşaltılır. Tüp içeriği hemen laboratuara geçirilerek yumurta içerip içermediği mikroskop altında incelenir. Bazen, follükülden ilk çekmede (aspirasyon) yumurta elde edilemez ise, follükül içi özel bir sıvı ile yıkanır ve kalmış olabilecek yumurta alınmaya çalışılır. Bu şekilde tüm folliküler içinden yumurta toplanmasına çalışılır. […]


Devamını Oku

  


Yumurtalıkların Uyarılması

Kadınlar, her ay adetin 13-15. günlerinde bir yumurta geliştirip, yumurtlarlar bu yumurta tüplerde sperm ile birleşir ve embriyo oluşur. Tüp bebek tedavisinde amaç çok sayıda folikül yani yumurta elde etmektir. Tüp bebeğin basamaklarında kayıplar olabileceği için, yumurtalıkların uyarılması sonrasında ne kadar fazla yumurta toplanırsa, tedavi başarısının o denli yüksek olma ihtimali bulunmaktadır. Toplanan yumurta sayısının fazlalığı, elde edilen kaliteli embriyo (5. gün-blastosist) sayısını arttıracağı için, hem taze embriyo transferi sonrası, hem de donmuş embriyo transferi sonrasında gebe kalma ihtimalini yükseltir.

Tüpbebek tedavisinde kişiye özel tedavi protokolleri uygulanmaktadır. Tüpbebek tedavisi uygulanacak hastalarımız adetin 2. veya 3. günü ultrason ile muayene edilerek rahim ve yumurtalıkları kontrol edilir. Sonrasında yumurtalıkları uyarıcı iğnelere  başlanır. İğneleri her gün aynı saatte yaptırmanız gerekmektedir. İğneleri her gün saat 14:00-20:00 arasında yaptırmanız tercih edilir. Size ilaç dozlarınızı tarif eden ayrıntılı tedavi takip kağıdı hemşirelerimiz tarafından verilecektir. Ardından belli aralıklarda ultrasonografi muayenesi ile gelişen foliküllerin boyutları ölçülerek takibiniz yapılır. […]


Devamını Oku