Preimplantasyo Genetik Tanı (PGS-A PGT-A)

PGS/PGT yöntemi, tüm yaş gruplarında yapılabilen, tüp bebek denemelerinde, başarı şansınızı arttıran ve gebeliğe sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlayan bir uygulamadır. Sağlıklı Gebelik Sağlıklı Embriyo ile Başlar. Embriyonun doğru sayı ve dizilimde kromozom yapısına sahip olması, sağlıklı bebek gelişimi için esastır. Eğer embriyo eksik ya da fazla sayıda kromozom içerir ise sağlıksız bir embriyodur ve bu duruma anöploidi denilmektedir. PGS/PGT tekniği sayesinde, kromozomal olarak normal yani sağlıklı olan embriyo seçilebilmektedir. Bu nedenle PGS/PGT, tüp bebek başarı şansını arttırmakta, aynı zamanda, yaştan bağımsız olarak  tek embriyo transferi yapıldığı için, çoğul gebelik riskini düşürmekte ve sağlıklı bebek sahibi olma ihtimalini yükseltmektedir.

Kimlerde kromozomal olarak sağlıksız  embriyo gelişme riski vardır?

Kromozomal olarak sağlıksız embriyo her yaş grubunda oluşabilmektedir. Ancak risk, kadın yaşı arttıkça artmaktadır. 42-45 yaş aralığında %80-90’lara kadar çıkmaktadır.

Embriyoların kromozomal olarak sağlıksız olması neden önemlidir?

Eğer embriyo kromozomal olarak sağlıksız ise, bu embriyoların hem rahime tutunma şansı yani gebelik ihtimali düşmekte, hem de düşükle kaybedilme riski ya da sağlık sorunları ile doğma riski artmaktadır. Sağlıksız embriyonun rahim içine yerleşip, gebeliğin devam etmesi durumunda da, maalesef, Down sendromu gibi sağlıksız gebeliklerin görülme riski artmaktadır. Unutulmamalıdır ki, tüp bebek laboratuvarında mikroskop altında yapılan değerlendirmede embriyo şekilsel olarak çok iyi kaliteli olarak değerlendirilse bile, bu durum kromozomal sağlıklılık açısından bilgilendirici olmamaktadır. Bu nedenle embriyonun görüntüsel olarak kaliteli olması, kromozomal olarak sağlıklı olduğunun bir göstergesi değildir.

PGS/PGT yöntemi Tüp bebek sonuçlarını nasıl iyileştiriyor?

PGS/PGT, embriyolara zarar vermeksizin, embriyoların tüm kromozomlar (24 çeşit; 46 adet) açısından taranmasını sağlayan ve sağlıklı embriyonun tespitine olanak veren en modern yaklaşımdır. Kromozomal olarak normal yapıda olduğu saptanan tek bir embriyonun transferi ile her yaş grubundaki hastalarda hem gebe kalma oranı artmakta hem de gebeliğin düşükle kaybedilme riski azalmaktadır.

PGS/PGT yöntemi nasıl yapılmaktadır?

Klasik tüp bebek tedavi uyarımı sonrasında toplanan yumurtalar aynı gün mikroenjeksiyon yöntemi uygulanarak sperm ile birleştirilmekte ve elde edilen embriyolar blastokist aşamasına kadar takip edilmektedir. Biyopsi yapmaya uygun kalitede olan embriyoların trofoektoderm tabakalarına biyopsi işlemi yapılarak hücre örnekleri alınmakta ve sonra embriyolar tek tek dondurulmaktadır. Genetik analiz yapılmasının ardından normal kromozomal dizilime sahip embriyo saptanır ise dondurulmuş embriyo transferi yapılması planlanmaktadır.

Farklı tekniklerle genetik analiz yapılabilmekte olup, biz hastalarımız için doğruluk oranı en yüksek, en güvenilir ve güncel teknik olan Next Generation Sequencing (NGS) yöntemi ve Artificial Intelligence (Yapay Zeka Teknolojisi) ile kromozom analizi yapmaktayız.

PGT yöntemi kimlere uygulanabilir?

PGS/PGT yöntemi;

– Özellikle 38 yaş ve üstünde tüp bebek uygulaması yapılacak hastalar başta olmak üzere, isteğe bağlı olarak her yaş grubunda uygulanabilir.

– Eşlerden birinde kromozomal olarak kopma, yer değiştirme gibi yapısal bir problem varlığı durumunda da embriyodan alınan örneklerde hem bu problem taranabilmekte hem de diğer tüm kromozomlar açısından da tarama yapılabilmektedir.

– Saptanmış bir genetik hastalık varlığı nedeniyle preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemi uyguladığımız hastalarımızda, genetik hastalık taramasına ilaveten 46 kromozom taraması yapılmasını da önermekteyiz. Bu sayede hem genetik hastalığı barındırmayan hem de tüm kromozomlar açısından sağlıklı olan embriyo tespit edilebilmekte ve sağlıklı çocuk sahibi olma ihtimali arttırılmaktadır.

– İlaveten, daha önce tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda ve tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerde de PGS/PGT yöntemi uygulanabilmektedir.