Yumurta dondurma yöntemi sayesinde, kadınlara doğurganlık özelliklerini her yaşta kullanabilme hakkı verilmektedir. Kadının sağlıklı olduğu yaşları içerisinde toplanan yumurtalar, -196 derecede dondurularak, kullanılacağı zamana dek aynı kalite içerisinde korunup, kadının istediği yaşta ve zamanda hamile kalmasına olanak sağlamaktadır. Eskiden yavaş dondurma yöntemi kullanılır iken, bugünün koşullarında camlaşma yani vitrifikasyon olarak ifade edilen hızlı dondurma yöntemi kullanıldığı için, daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu uygulama esnasında, yumurta hücresi cama benzeyen bir şekilde saklandığın için, yumurta hücresinde bozulma veya zarar görme problemi ile karşılaşılmamaktadır.

Türkiye’de yasal olarak yumurtalık dokusu hasar gördüğü için, kanser hastalarının yumurta dondurma işlemi yapma izni bulunmaktadır. Ancak yumurta dondurma işleminden fayda sağlayacak daha değişik hasta grupları da mevcuttur. Örneğin; yumurtalık cerrahi, endometriozis geçiren hasta gruplarında erken yaşlarda yumurtalık rezervleri tükenmektedir. Bu problem, kadının bebek sahibi olmasını engelleyen bir durumdur. Bu tür hasta gruplarında ilerleyen yaşlarda bebek sahibi olma imkanının bulunması için, vitrifikasyon tekniği kullanılarak, yumurta dondurma işlemi gerçekleştirilmelidir.

Çok fazla sayıda ki hastalık ve tedavi dönemleri sebebi ile yumurtalıklarını kaybetme tehlikesi bulunan kadınlarda, yumurta dondurma işlemi uygulanabilmektedir. Kadınların uygun yaş dönemi içerisinde toplanıp dondurulması sağlanan yumurtalar, uzunca bir müddet canlılığını koruyup saklanabilir.

Yumurta hücresinin etkin bir şekilde dondurulması için, vücudun dışına alınması gerekmektedir. Uygulama yapılmadan önce, uygun miktarda yumurta gelişimini gerçekleştirmek amacı ile ovulasyon indüksiyonu olarak ifade edilen ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Genel anestezi yöntemi altında toplanan yumurta hücrelerinin, olgun ve kaliteli olanları seçilerek ayrılır. Bu hücreler, vitrifikasyon yöntemi sayesinde, dondurma işlemine tabi tutulur. Kadına uygulanan ilaç tedavisi ve dondurma işlemi arasında bulunan süre, ortalama olarak 10 ile 15 gün arasında sürer.

Kadınlarda erken yaşlarda gerçekleştirilen dondurulmuş yumurtalar, daha kaliteli ve sağlıklı olmaktadır. Kadının 40 yaşından sonra dondurulan yumurtalar ile hamile kalma oranı düşmektedir. Uygun görülen yaşlar içerisinde dondurulmuş olan yumurtalarda, yaklaşık % 90 civarında canlılık elde edilmektedir.

Ailesinde erken yaşlarda menopoza girmeye meğilli olan kadınlarında, menopoz dönemine erken yaşta girme tehlikesi bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı, erken yaşlar içerisinde yumurta dondurma uygulamasının yapılması, bu kadınlara da çocuk sahibi olma şansı arttıracaktır. Erken menopoz dönemi engellenebilir bir şey değildir. Ancak, her zaman çocuk sahibi olma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Bütün bunların haricinde, tüp bebek tedavisi esnasında yumurtaların toplandığı evrede, erkekten sperm alınamaması halinde, yumurta dondurma işlemi gerçekleştirilebilir. Böylelikle toplanmış olan yumurtalar ziyan olmayarak, daha sonra sperm elde edilmesi durumunda yeniden tüp bebek tedavisinde kullanılabilir. Yumurta dondurma işlemi, her ne nedenle yapılırsa yapılsın, hamile olacağından şüphesi olan kadınlara uygulanabilir. Bu uygulama sayesinde, kadınlar her yaşında hamile olarak, hayal ettikleri çocuğun sahibi olabilirler.

Kimler Yumurta Dondurur

  • Az yumurta üreten çiftlerde, dölleme esnasında yumurta hücrelerinin belli bir sayıya ulaştırılması ve uygulanan tedavinin başarısını yükseltmesi için,
  • Kadınların sosyal endikasyonları sebebi ile yani kariyer planlamaları yapmalarında, çocuk yapmayı herhangi bir nedenden dolayı ertelemeleri sebebi ile yaşının ilerlemesinden dolayı doğurganlığını kaybetme endişesi taşıyan kadınlara,
  • Kanser teşhisi konan kadınlarda, kanser tedavileri başlamadan önce, yumurtalıkların hasar göreceği düşünülerek yumurta dondurma işlemi yapılabilir.