Doç. Dr. Bulat Aytek ŞIK Bebekleri

Yumurta Toplama (OPU)

Yumurtalık uyarımı ile belirli büyüklüğe ulaşmış folliküller (ultrasonografide gözlenen içi sıvı dolu yumurta içeren yapılar) elde edildiğinde, çatlatıcı iğne (Hcg ve/veya GnRH Analoğu) yapılır ve 36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi uygulanır.

Günümüzde yumurta toplama işlemi daima vajinal ultrasonografi eşliğinde yapılır. İstisnası bakire (virgo) olup vaginal yolla yumurta toplanamayacak hastalarda karından yani abdominal yolla yumurta toplama işlemi yapılabilir(Özellikle yumurta dondurmak isteyen genç kadınlarda)  Hasta jinekolojik muayene pozisiyonunda yatar iken, üzeri steril örtüler ile örtülür, spekulum uygulaması sonrası vajinal lokal saha temizliği uygulanır. Yumurta toplama işlemi ni biz kliniğimizde hafif genel anestezi altında yapmaktayız. Ardından vajinal ultrasonografiye geçilir. Vajinal ultrasonografi üzerinde bulunan kılavuz içinden geçirilen bir iğne ile overlere (yumurtalık) ulaşılır. Her bir folliküle teker teker girilerek içeriği özel bir aspiratör yardımı ile ısıtılmış steril bir tüpe boşaltılır. Tüp içeriği hemen laboratuara geçirilerek yumurta içerip içermediği mikroskop altında incelenir. Bazen, follükülden ilk çekmede (aspirasyon) yumurta elde edilemez ise, follükül içi özel bir sıvı ile yıkanır ve kalmış olabilecek yumurta alınmaya çalışılır. Bu şekilde tüm folliküler içinden yumurta toplanmasına çalışılır.

Yumurta toplama işlemi yaklaşık 15-20 dakika sürer. Bir saat istirahat sonrası, hasta evine gidebilir.

Oosit toplama işleminin komplikasyon oranı çok düşüktür. En sık karşılaşılan komplikasyon vajen duvarından iğnenin girdiği yerden olabilecek kanamadır ki bu hemen daima basit tamponaj ile kontrol edilir. Enfeksiyon oranı ise ihmal edilebilecek düzeydedir. 

Yumurta Toplama İşlemi Öncesi

Yumurta toplama öncesi aşağıdaki hususlara uymaya özen gösteriniz;

Aspirin veya benzeri ilaçlar kullanmayınız.Bu tür ilaçlar pıhtılaşmayı etkileyerek, işlem esnasında kanama riskini arttırabilirler. Hafif düzeyde uygulanan genel anesteziye hazırlıklı olmak için, işlem öncesi 6 saat kadar ağızdan hiçbir şey almamak (yemek ve içecek) gerekir.
Kıymetli eşyalarınızı (mücevher, para, kredi kart, vs) evde bırakınız; evlilik cüzdanınızı mutlaka yanınıza alınız.

Yumurta Toplama İşlemi Sonrası

Genellikle bir saat sonrasında hastamız kliniğimizden ayrılabilir ve ardından o gün evde istirahat etmesi istenir. Aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir;

İşlem sonrasında 24 saat araba kullanmayınız ve işinize başlamayınız.

Evde istirahat ediniz; hareket (egzersiz) için kendi sınırınızı kendiniz çiziniz.

Yiyecek ve içecekte herhangi bir sınırlama yoktur; sigara ve alkol kullanmayınız.

Duş,banyo yapabilirsiniz.

Ağrı hissetmezseniz cinsel ilişkide bulunabilirsiniz.

Parasetomol (Parol, Vermidon) benzeri ağrı kesici kullanılabilir.

Yumurta toplama sonrasında, tüp bebek destek ilaçlarınıza yumurta toplama işleminden 1 gün sonra başlayacaksınız. Kullanılan protokolünüze (size verilen tedavi takip kağıdı) göre uygun olan destek ilaçlarınız hemşirelerimiz tarafından sizlere anlatılacaktır. Size anlatılan ilaçlarınızı kullanmaya gebelik testi yaptırdığınız güne dek devam edeceksiniz. Gebelik testi sonucuna göre, doktorunuz devamı veya kesilmesi konusunda sizi bilgilendirecektir. Gebelik oluştuğunda mevcut ilaçların kullanımına ultrasonda gebelik kesesi görülene kadar devam edilir.

Aşağıda anılan durumlardan herhangi birisi olur ise saatten bağımsız olarak size verilen telefon numaralarından bizi arayınız;

a.Ölçmekle38°C’denyüksekateş
b.Aşırı vajinal kanama (bir miktar kanama olması normaldir)

c.Çok şiddetli ve devam eden ağrı (bir miktar ağrı olması normaldir)
d. Ardışık iki günde 1 kilodan fazla kilo artışı, nefes darlığı ve idrar miktarında azalma (yumurta sayısı fazla olan hastalarda aşırı uyarım sendromu açısından)
e. İşlemden 8-10 saat sonrasında, artan ağrı ile birlikte, idrar yapamama.